Szanowni Państwo,

Rekrutacja dodatkowa na studia doktoranckie FCB odbędzie się w dniach 13 i 14 września 2018 w pawilonie D-10, WFiIS AGH, ul. Reymonta 19, w Krakowie. Stosowne dokumenty należy składać do dnia 10 września 2018 w p. 328, w pawilonie D-10, ul. Reymonta 19, Kraków. Do obsadzenia jest 7 miejsc, które zostaną przydzielone na podstawie pozycji na liście rankingowej, utworzonej zgodnie z malejącą wartością wskaźnika rekrutacji K. Aplikować można do realizacji tematów prac doktorskich zgłoszonych przez samodzielnych pracowników naukowych WFiIS AGH, WIMiC AGH, Wydziału Chemii UJ, IFJ PAN oraz IKiFP PAN.

Doktoranci przyjęci na studia doktoranckie we wrześniu 2018 będą zobowiązani do zaliczenia przedmiotów obowiązkowych rozwijających kompetencje miękkie*, w terminie podanym przez Kierownika Studiów Doktoranckich FCB, w celu realizacji wspólnej ścieżki kształcenia z doktorantami przyjętymi we wrześniu 2017 i lutym 2018.

*Przedmiot „Warsztat naukowca” – Wydziałowe Studia Doktoranckie, WFiIS AGH

Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” (FCB) prowadzone są od 1 października 2017 wspólnie przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFiIS) Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (WIMiC) AGH, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Fizyki Jądrowej (IFJ) im. Henryka Niewodniczańskiego PAN oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni (IKiFP) im. Jerzego Habera PAN w Krakowie. Studia doktoranckie FCB finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przyznanych w wyniku konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich. Wartość projektu wynosi 10 123 883 zł, w tym 84% środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, których efektem będą interdyscyplinarne rozprawy doktorskie obronione przez uczestników projektu do sierpnia 2022. Realizowane badania naukowe posiadają charakter interdyscyplinarny, jednak – zgodnie z obecnymi przepisami – stopień naukowy doktora będzie nadawany w jednej z następujących dyscyplin: fizyka, chemia, biofizyka, inżynieria materiałowa lub technologia chemiczna.