Rekrutacja Luty 2018

Szanowni Państwo,

II rekrutacja na studia doktoranckie FCB odbędzie się w lutym 2018. Szczegółowe informacje znajdują się w Informacje->Rekrutacja.

Do Kandydatek/Kandydatów

Zapraszamy osoby twórcze zainteresowane pracą naukowo-badawczą do prowadzenia ciekawych badań naukowych i zdobywania stopnia naukowego doktora na Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiach Doktoranckich „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” (FCB). Kandydatami na studia doktoranckie FCB mogą być absolwenci studiów 2. stopnia za zakresu fizyki, chemii, biofizyki, inżynierii materiałowej, technologii chemicznej oraz kierunków pokrewnych.

Studia te prowadzone będą od 1 października 2017 wspólnie przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFiIS) Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (WIMiC) AGH, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Fizyki Jądrowej (IFJ) im. Henryka Niewodniczańskiego PAN oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni (IKiFP) im. Jerzego Habera PAN w Krakowie.
Studia doktoranckie FCB finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przyznanych w wyniku konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich.

Realizowane badania naukowe będą miały charakter interdyscyplinarny, jednak – zgodnie z obecnymi przepisami – stopień naukowy doktora będzie nadawany w jednej z następujących dyscyplin: fizyka, chemia, biofizyka, inżynieria materiałowa lub technologia chemiczna.

Od lutego 2018 na studiach doktoranckich FCB oferujemy 35 miejsc, w tym:

● 6 miejsc na WFiIS AGH (dyscypliny fizyka i biofizyka),
● 2 miejsca na WIMiC AGH (dyscypliny chemia, inżynieria materiałowa i technologia chemiczna),
● 6 miejsc na Wydziale Chemii UJ (dyscyplina chemia),
● 12 miejsc w IFJ PAN (dyscyplina fizyka),
● 9 miejsc w IKiFP PAN (dyscyplina chemia).