Lista tematów zgłoszonych przez pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Lista poniżej prezentowana jest w następującej formie:
 1. Opiekun wiodący, adres e-mailowy
  • Drugi opiekun
  • Instytucja zatrudniająca drugiego opiekuna
  Temat
 1. Dr hab. Paweł Bilski, pawel.bilski@ifj.edu.pl
 2. Fluorescencyjna detekcja śladów cząstek jądrowych i jej zastosowanie w pomiarach dawek promieniowania jonizującego
 1. Prof. dr hab. Jerzy Dryzek, jdryzek@gmail.com
 2. opiekun pomocniczy: dr Paweł Horodek Badanie funkcjonalizowanych powierzchni wyrobów medycznych z wykorzystaniem spektroskopii anihilacji pozytonów
 1. Dr hab. Piotr Homola, Piotr.Homola@ifj.edu.pl
 2. Detekcja czasów przylotu cząstek wtórnego promieniowania kosmicznego dla potrzeb Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory
 1. Dr hab. Piotr Homola, Piotr.Homola@ifj.edu.pl
 2. Optymalizacja ekonomiczna detekcji kierunków przylotu cząstek wtórnego promieniowania kosmicznego w detektorach globalnej sieci Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory
 1. Dr hab. Barbara Marczewska, Barbara.Marczewska@ifj.edu.pl
 2. Opracowanie metody pomiaru dawek promieniowania jonizującego w czasie rzeczywistym w oparciu o wysokoczułe kryształy luminescencyjne
 1. Dr hab. Robert Pełka, Robert.Pelka@ifj.edu.pl
 2. Badania statycznych i dynamicznych własności fizycznych nowych magnetyków molekularnych opartych na jonach d- i f-elektronowych
 1. Prof. dr hab. Paweł Olko, Pawel.Olko@ifj.edu.pl
 2. Indywidualizowane fantomy dla radioterapii protonowej z wykorzystaniem druku 3-D
 1. Dr hab. Marta Wolny-Marszałek, Marta.Marszalek@ifj.edu.pl
  • dr hab. Grzegorz Sulka
  • WCh UJ
  Wpływ gradientu pola magnetycznego na zachowanie komórek nowotworowych na porowatych podłożach tlenków metali
 1. Dr hab. Marta Wolny-Marszałek, Marta.Marszalek@ifj.edu.pl
  • dr hab. Grzegorz Sulka
  • WCh UJ
  Zastosowanie porowatych membran tlenkowych jako czujników wilgotności
 1. Prof. dr hab. Piotr Zieliński, Piotr.Zieliński@ifj.edu.pl
 2. Opiekun pomocniczy: dr Ewa Juszyńska-Gałązka Objętościowe i powierzchniowe zjawiska mezoskopowe towarzyszące przemianom fazowym w materiałach ferroicznych i szkłotwórczych
 1. Prof. dr hab. Piotr Zieliński, Piotr.Zieliński@ifj.edu.pl
 2. Opiekun pomocniczy: dr Marcin Majka
  • dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, kamisins@agh.edu.pl
  • Laboratorium Akustyki Technicznej Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH
  Fizyczne i fizjologiczne aspekty percepcji krótkich sygnałów akustycznych
 1. dr hab. Piotr Zieliński, Pm.Zielinski@ifj.edu.pl.
 2. Badania wpływu polimorfizmu fazy stałej leków na ich dostępność farmaceutyczną wykorzystaniem metod analizy termicznej