Lista tematów zgłoszonych przez pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lista poniżej prezentowana jest w następującej formie:
 1. Opiekun wiodący, adres e-mailowy
  • Drugi opiekun
  • Instytucja zatrudniająca drugiego opiekuna
  Temat
 1. prof. dr hab. Małgorzata Barańska, baranska@chemia.uj.edu.pl
  • prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz
  • WIMiC AGH
  Funkcjonalizacja powierzchni TiO2 do zastosowań biomedycznych
 1. prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, piotr.kustrowski@uj.edu.pl
  • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
  • WIMiC AGH
  Projektowanie dwufunkcyjnych materiałów typu core-shell otoczkowanych różnymi materiałami tlenkowymi dedykowanych do aplikacji adsorpcyjnych i katalitycznych
 1. prof. dr hab. Zbigniew Sojka, sojka@chemia.uj.edu.pl
  • prof. dr hab. Zbigniew Łodziana
  • IFJ PAN
  Nanostrukturalne tlenki metali przejściowych - związek pomiędzy strukturą elektronową a właściwościami redoksowymi i katalitycznymi
 1. prof. dr hab. Lucjan Chmielarz, chmielar@chemia.uj.edu.pl
  • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
  • WIMiC AGH
  Funkcjonalizacja wysokopowierzchniowych materiałów krzemianowych o programowanej strukturze porowatej dla potrzeb katalizy środowiskowej
 1. dr hab. Kinga Góra-Marek, gorak@chemia.uj.edu.pl
 2. Charakterystyka właściwości katalizatorów zeolitowych: od centrum aktywnego do efektywnego katalizatora
 1. prof. dr hab. Paweł Kościelniak, koscieln@chemia.uj.edu.pl
  • dr hab. Jan Migdalski, prof. AGH
  • WIMiC AGH
  Polimerowe mikro-ogniwa potencjometryczne jako układy detekcyjne w analizie przepływowej
 1. prof. dr hab. Wojciech Macyk, macyk@chemia.uj.edu.pl
  • prof. dr hab. inż. Marta Radecka
  • WIMiC AGH
  Redukcja małych cząsteczek w układach foto(elektro)katalitycznych
 1. dr hab. A.Wesełucha-Birczyńska, birczyns@chemia.uj.edu.pl
  • prof. dr hab. inż. Marta Błażewicz
  • WIMiC AGH
  Badania nad hydbrydowymi warstwami wielofunkcyjnymi nanoszonymi na metale i stopy dla ochrony środowiska
 1. prof. dr hab. Wiesław Łasocha, lasocha@chemia.uj.edu.pl
 2. Reakcje diamin z dwutlenkiem węgla, aspekt chemiczny i środowiskowy
 1. dr hab. Jolanta Kochana, kochana@chemia.uj.edu.pl
  • dr hab. Bogusław Baś, prof. AGH
  • WIMiC AGH
  Nowe (bio)czujniki elektrochemiczne w monitoringu wód środowiskowych pod kątem pozostałości środków leczniczych : substancji hormonalnych oraz środków antydepresyjnych
 1. prof. dr hab. Grażyna Stochel, stochel@chemia.uj.edu.pl
  • prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
  • WIMiC AGH
  Oparte na polisacharydach systemy dostarczania iminocukrów oraz kompleksów metali do traktowania zakażeń związanych z rozwojem biofilmu bakteryjnego
 1. dr hab. Grzegorz Sulka, prof. UJ, sulka@chemia.uj.edu.pl
  • dr hab. Łukasz Gondek
  • WFiIS AGH
  Otrzymywanie i charakterystyka nowoczesnych materiałów na bazie fosforków i/lub tlenków metali przejściowych do zastosowań w procesach elektrochemicznego rozkładu wody
 1. prof. dr hab. Lucjan Chmielarz, chmielar@chemia.uj.edu.pl
 2. Interkalacja minerałów ilastych i dwuwymiarowych zeolitów dla potrzeb wybranych katalitycznych procesów środowiskowych
 1. dr hab. Andrzej Adamski, adamski@chemia.uj.edu.pl
  • dr hab. inż. Artur Łagosz
  • WIMiC AGH
  Optymalizacja właściwości popiołów lotnych generowanych w trakcie procesów spalania paliw stałych pod kątem technologii ich proekologicznego wykorzystania