Lista tematów zgłoszonych przez pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej

Lista poniżej prezentowana jest w następującej formie:
 1. Opiekun wiodący, adres e-mailowy
  • Drugi opiekun
  • Instytucja zatrudniająca drugiego opiekuna
  Temat
 1. dr hab. inż. Bogusław Baś, Prof. AGH, bas@agh.edu.pl
 2. Czujniki elektrochemiczne wytwarzane z metalicznych, węglowych i ceramicznych materiałów funkcjonalnych przeznaczone dla woltamperometrii
 1. Dr hab. inż. Tomasz Brylewski, prof.AGH, brylew@agh.edu.pl
  • Dr hab. Wiesław Marek Woch
  • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  Modyfikacja własności elektrycznych układu warstwowego metal/ceramika z przeznaczeniem na interkonektory do stałotlenkowych elektrolizerów typu SOEC
 1. Dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH, bucko@agh.edu.pl
  • Dr hab. inż. Andrzej Bernasik, Prof.AGH
  • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
  Właściwości elektro-magneto-optyczne polikrystalicznych materiałów o strukturze typu granatu
 1. Prof. dr hab. inż. Jan Deja, deja@agh.edu.pl
 2. Wpływ wybranych pierwiastków na strukturę i aktywność szkieł glinokrzemianowo-wapniowych
 1. dr hab. Dominik Dorosz, Prof. AGH, ddorosz@agh.edu.pl
  • Dr hab .inż Barbara Marczewska
  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
  Badanie wpływu promieniowania jonizującego na właściwości światłowodów domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich
 1. Dr hab.inż. Aneta Frączek-Szczypta, afraczek@agh.edu.pl
  • Dr hab. Czesława Paluszkiewicz, prof. IFJ PAN
  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
  Biomimetyczne podłoża na bazie materiałów węglowych do regeneracji tkanek
 1. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska, godlewsk@agh.edu.pl
  • Prof. dr hab. Andrzej Kotarba
  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
  Projektowanie powierzchni implantów metalowych w kierunku antybakteryjnym
 1. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Grzesik, grzesik@agh.edu.pl
 2. Innowacyjne powłoki żaroodporne na bazie azotków krzemu modyfikowanych pierwiastkami aktywnymi
 1. Prof. dr hab. inż. Magdalena Hasik, mhasik@agh.edu.pl
  • Prof. dr hab. Alicja Drelinkiewicz
  • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
  Otrzymywanie i badania usieciowanych polimerów i kopolimerów siloksanowych o strukturze porowatej
 1. Małgorzata Jakubowska, jakubows@agh.edu.pl
 2. Rozwój algorytmów klasyfikacyjnych dla analizy śladów
 1. Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, lis@agh.edu.pl
 2. Interkalacja faz typu MXene
 1. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła, epamula@agh.edu.pl
  • Dr hab. Czesława Paluszkiewicz, prof. IFJ PAN
  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
  Wielofunkcyjne biomateriały do odbudowy ubytków tkanki kostnej
 1. Dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH, ppasierb@agh.edu.pl
 2. Mechanizm działania ogniw glinowo-jonowych w aspekcie materiałowym i elektrochemicznym
 1. Dr hab. inż. Kinga Pielichowska, kingapie@agh.edu.pl
  • Prof. dr hab. Małgorzata Lekka
  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
  Wielofunkcyjne rusztowania poliuretanowe modyfikowane funkcjonalizowaną ceramiką bioaktywną do regeneracji tkanki kostnej
 1. Prof. dr hab. inż. Marta Radecka, radecka@agh.edu.pl
  • Dr hab. inż. Anna Micek- Ilnicka
  • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
  Katalityczne i fotokatalityczne właściwości nanostruktur na bazie tlenków i siarczków metali
 1. Prof. dr hab. Jerzy Silberring, jerzy.silberring@agh.edu.pl
  • Prof. dr hab. Małgorzata Lekka
  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
  Synteza inhibitorów konwertaz dynorfin jako potencjalnych analgetyków i leków łagodzących objawy abstynencji
 1. Prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz, msitarz@agh.edu.pl
  • Dr hab. Joanna Łojewska
  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
  Czarne szkła jako powłoki ochronne dla żaroodpornych stopów w warunkach korozji wysokotemperaturowej
 1. Dr hab. inż. Magdalena Szumera, mszumera@agh.edu.pl
  • Prof. dr hab. inż. Bogdan Sulikowski
  • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
  Strukturalna rola żelaza i kobaltu w szkłach nawozowych
 1. Dr hab. inż. Marcin Środa, prof. AGH, msroda@agh.edu.pl
  • Dr hab. Paweł Bilski
  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
  Szkło i szkło-ceramika aktywna optycznie na promieniowanie wysokoenergetyczne