Informacje

Stypendia

Każda osoba przyjęta na 1. rok studiów otrzyma stypendium naukowe i stypendium doktoranckie.

Doktorant składa wniosek o stypendium doktoranckie w instytucji zatrudniającej opiekuna, a wniosek o stypendium naukowe w p. 328, AGH, pawilon D-10.

  • Wysokość stypendium naukowego: Doktorant FCB może otrzymać stypendium naukowe w wysokości 1500 zł/miesiąc, płatne każdorazowo po wpłynięciu środków z projektu POWER. Od 2. do 4. roku studiów stypendium to przyznawane będzie na podstawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych.
  • Ponadto każda z jednostek uczestniczących w projekcie może przyznać (zgodnie ze swoimi regulacjami) stypendium doktoranckie, stypendium projakościowe oraz stypendium dla najlepszych doktorantów.
  • WFiIS może przyznać maksymalnie 25 stypendiów, w tym stypendium doktoranckie w wysokości 2000 zł/miesiąc, stypendium projakościowe 1000 zł/miesiąc (wysokość obowiązująca w roku akademickim 2016/17) oraz stypendium dla najlepszych doktorantów 700 zł/miesiąc (wysokość obowiązująca w roku akademickim 2016/2017).
  • WIMiC może przyznać maksymalnie 12 stypendiów, w tym stypendium doktoranckie w wysokości 1470 zł/miesiąc, stypendium projakościowe 1000 zł/miesiąc (wysokość obowiązująca w roku akademickim 2016/17) oraz stypendium dla najlepszych doktorantów 700 zł/miesiąc (wysokość obowiązująca w roku akademickim 2016/2017).
  • Wydział Chemii UJ może przyznać maksymalnie 13 stypendiów, w tym stypendium doktoranckie w wysokości 1470 zł/miesiąc, stypendium projakościowe minimum 800 zł/miesiąc (wysokość obowiązująca w roku akademickim 2016/17) oraz stypendium dla najlepszych doktorantów 450 zł/miesiąc (wysokość obowiązująca w roku akademickim 2016/2017).
  • IKiFP PAN może przyznać maksymalnie 10 stypendiów, w tym stypendium doktoranckie w wysokości 1550 zł/miesiąc (na 1. roku studiów) oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w wysokości 200-300 zł/miesiąc.
  • IFJ PAN może przyznać maksymalnie 15 stypendiów, w tym stypendium doktoranckie w wysokości 2000 zł/miesiąc.

Załączniki

Wniosek o stypendium doktoranckie [DOC] [PDF].